News & Activities

เป็นเจ้าภาพจัดงาน 28th Reviews in Internal Medicine

  บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด ได้สนับสนุนงาน “Reviews in Internal Medicine” เพื่อทบทวนความรู้ ให้กับแพทย์ Resident เป็นปีที่ 28 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2562 โดยได้มีแพทย์จากทุกสถาบัน มาเข้าร่วมทบทวนความรู้มากกว่า 300 ท่าน

มูลนิธิเบอร์ลินสายฝน “เปิดโลกการเรียนรู้ ปีที่ 2 “

   มูลนิธิเบอร์ลินสายฝน (บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด) จัดกิจกรรม “เปิดโลกการเรียนรู้ ปีที่ 2 ” แก่น้องๆ จ.เชียงใหม่ จำนวน 25 คน    จาก 4 โรงเรียน เพื่อมาทัศนศึกษายัง กรุงเทพและสัตหีบ เมื่อวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2562 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมดังนี้ 1.โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อ.แม่ออน2.โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด3.โรงเรียนบ้านสบลาน อ.อมก๋อย4.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง อ.แม่แจ่ม มูลนิธิเบอร์ลินสายฝน หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆของสังคมที่ช่วยขับเคลื่อนการศึกษาของชาติ ผ่านกิจกรรมต่างๆของทางมูลนิธิ เพื่อประโยชน์ของสังคมสืบไป

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล MED NU RUN ครั้งที่ 1

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเพื่อสมทบทุน กิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล MED NU RUN ครั้งที่ 1 ก้าวเพื่อต่อลมหายใจ” RUN TO KEEP BREATHING โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จตุวิทย์ หอวรรณภากร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนางสาวขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ในโอกาสนี้ทางมูลนิธิขอขอบคุณ บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด ที่ได้บริจาคเงินเพื่อการกุศลในครั้งนี้ ซึ่งทางมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจะนำเงินดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์กับโรงพยาบาลต่อไป

พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลนาคู

  พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยใน “คุณแม่สงวน ไชยนุวัติ”  ขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารโรงพยาบาลนาคู นำโดยนายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาคู โดยได้รับเกียตริจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพย์เติมชัย ไชยนุวัติ เป็นประธานในพิธีเปิด และกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพญาณวิศิษฏ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และพระครูกมลธรรมรังษี เจ้าอาวาสวัดปทุมรังษี โดยมีการแสดงจากประชาชนอำเภอนาคู มีนางรำ จำนวน 2,000 คน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562

โครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร 5 ภาค

บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน “โครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร 5 ภาค” ของมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย โดยจัดขึ้นตามตามจังหวัดต่างๆ ดังนี้   วันศุกร์ที่    25 ม.ค.-62  รพ.อุดรธานี   วันศุกร์ที่   8-มี.ค.-62 รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา   วันศุกร์ที่   24-พ.ค.-62 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์   วันศุกร์ที่   16-ส.ค.-62 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช   วันศุกร์ที่   18-ต.ค.-62 รพ.ราชบุรี   วันศุกร์ที่  13-ธ.ค.-62 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

ร่วมกิจกรรม “Buddy แชร์ความสุข”

บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ ร่วมกับพันธมิตร CSR หลากหลายบริษัท เช่น บ.ล็อกซเล่ย์ , บ.บางกอกโพสต์ , บ.ไหมทอง ฯ ร่วมกิจกรรม “Buddy แชร์ความสุข” โดยพาน้องๆจากรร.ประชาบดี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ที่สวนสยาม ทะเลกรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าไทรงาม

ศ.เกียรติคุณนายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าไทรงาม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561

ร่วมสร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามแนวพระราชดำริ”

มูลนิธิเบอร์ลินสายฝนร่วมกับมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ร่วมสร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามแนวพระราชดำริ” โดยการร่วมแรงร่วมใจของจิตอาสาพนักงานเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ และครู ผู้ปกครอง ของศูนย์การเรียนดุลยพัฒน์ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 โดยได้ทำการส่งมอบเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางศูนย์การเรียนและนักเรียนในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

นวัตกรรมโพรไบโอติก จุลินทรีย์สุขภาพเพื่อการชะลอวัย

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด จัดงานสัมมนาหัวข้อ “นวัตกรรมโพรไบโอติก จุลินทรีย์สุขภาพเพื่อการชะลอวัย” พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ “พาราไดม์ เพิร์ลส์ ไอซี (PARADIGM PEARLS IC)” ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสำหรับผู้รักสุขภาพ ผลิตโดยเทคโนโลยี True Delivery Technology ภายใต้สิทธิบัตรจากอเมริกา โดยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ 6 สายพันธุ์จะได้รับการปกป้องอยู่ภายในเม็ดแคปซูลเคลือบ 3 ชั้น รูปทรงกลมคล้ายไข่มุก เม็ดเล็ก รับประทานง่ายและสะดวกต่อการเก็บรักษา โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก วิทยากรพิเศษ พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและเวชศาสตร์ชะลอวัย ในการบรรยายให้ความรู้ และพญ.อรนุช อรุณทัต ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด กล่าวแนะนำผลิตภัณฑ์ ร่วมด้วยคุณแคทลียา อิงลิช ดารา-นักร้องสาว ร่วมพูดคุยถึงเทคนิคในการดูแลความงามและผิวพรรณ พญ.อรนุช กล่าวว่า “วิถีการดำรงชีวิตของคนในยุคเร่งรีบ ทำให้จุลินทรีย์ดีที่อาศัยอยู่ในทางเดินอาหาร ทำหน้าที่ช่วยย่อย ดูดซึมสารอาหาร และสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ขาดความสมดุลไป ดังนั้น ความนิยมในเรื่องของการเสริมโพรไบโอติกให้กับร่างกายจึงเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ การพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากผลิตภัณฑ์ที่บริโภคเข้าไป โพรไบโอติกที่ดีพิจารณาได้จาก สายพันธุ์และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ ปริมาณการอยู่รอดของเชื้อจุลินทรีย์ตลอดช่วงการเก็บผลิตภัณฑ์และเมื่อบริโภคผ่านสภาวะกรดและน้ำดีในทางเดินอาหาร ปราศจากส่วนผสมที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย […]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save