News & Activities

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล MED NU RUN ครั้งที่ 1

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเพื่อสมทบทุน กิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล MED NU RUN ครั้งที่ 1 ก้าวเพื่อต่อลมหายใจ” RUN TO KEEP BREATHING โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จตุวิทย์ หอวรรณภากร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนางสาวขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ในโอกาสนี้ทางมูลนิธิขอขอบคุณ บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด ที่ได้บริจาคเงินเพื่อการกุศลในครั้งนี้ ซึ่งทางมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจะนำเงินดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์กับโรงพยาบาลต่อไป

พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลนาคู

  พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยใน “คุณแม่สงวน ไชยนุวัติ”  ขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารโรงพยาบาลนาคู นำโดยนายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาคู โดยได้รับเกียตริจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพย์เติมชัย ไชยนุวัติ เป็นประธานในพิธีเปิด และกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพญาณวิศิษฏ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และพระครูกมลธรรมรังษี เจ้าอาวาสวัดปทุมรังษี โดยมีการแสดงจากประชาชนอำเภอนาคู มีนางรำ จำนวน 2,000 คน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562

โครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร 5 ภาค

บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน “โครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร 5 ภาค” ของมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย โดยจัดขึ้นตามตามจังหวัดต่างๆ ดังนี้   วันศุกร์ที่    25 ม.ค.-62  รพ.อุดรธานี   วันศุกร์ที่   8-มี.ค.-62 รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา   วันศุกร์ที่   24-พ.ค.-62 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์   วันศุกร์ที่   16-ส.ค.-62 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช   วันศุกร์ที่   18-ต.ค.-62 รพ.ราชบุรี   วันศุกร์ที่  13-ธ.ค.-62 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

ร่วมกิจกรรม “Buddy แชร์ความสุข”

บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ ร่วมกับพันธมิตร CSR หลากหลายบริษัท เช่น บ.ล็อกซเล่ย์ , บ.บางกอกโพสต์ , บ.ไหมทอง ฯ ร่วมกิจกรรม “Buddy แชร์ความสุข” โดยพาน้องๆจากรร.ประชาบดี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ที่สวนสยาม ทะเลกรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าไทรงาม

ศ.เกียรติคุณนายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าไทรงาม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561

ร่วมสร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามแนวพระราชดำริ”

มูลนิธิเบอร์ลินสายฝนร่วมกับมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ร่วมสร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามแนวพระราชดำริ” โดยการร่วมแรงร่วมใจของจิตอาสาพนักงานเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ และครู ผู้ปกครอง ของศูนย์การเรียนดุลยพัฒน์ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 โดยได้ทำการส่งมอบเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางศูนย์การเรียนและนักเรียนในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

นวัตกรรมโพรไบโอติก จุลินทรีย์สุขภาพเพื่อการชะลอวัย

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด จัดงานสัมมนาหัวข้อ “นวัตกรรมโพรไบโอติก จุลินทรีย์สุขภาพเพื่อการชะลอวัย” พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ “พาราไดม์ เพิร์ลส์ ไอซี (PARADIGM PEARLS IC)” ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสำหรับผู้รักสุขภาพ ผลิตโดยเทคโนโลยี True Delivery Technology ภายใต้สิทธิบัตรจากอเมริกา โดยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ 6 สายพันธุ์จะได้รับการปกป้องอยู่ภายในเม็ดแคปซูลเคลือบ 3 ชั้น รูปทรงกลมคล้ายไข่มุก เม็ดเล็ก รับประทานง่ายและสะดวกต่อการเก็บรักษา โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก วิทยากรพิเศษ พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและเวชศาสตร์ชะลอวัย ในการบรรยายให้ความรู้ และพญ.อรนุช อรุณทัต ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด กล่าวแนะนำผลิตภัณฑ์ ร่วมด้วยคุณแคทลียา อิงลิช ดารา-นักร้องสาว ร่วมพูดคุยถึงเทคนิคในการดูแลความงามและผิวพรรณ พญ.อรนุช กล่าวว่า “วิถีการดำรงชีวิตของคนในยุคเร่งรีบ ทำให้จุลินทรีย์ดีที่อาศัยอยู่ในทางเดินอาหาร ทำหน้าที่ช่วยย่อย ดูดซึมสารอาหาร และสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ขาดความสมดุลไป ดังนั้น ความนิยมในเรื่องของการเสริมโพรไบโอติกให้กับร่างกายจึงเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ การพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากผลิตภัณฑ์ที่บริโภคเข้าไป โพรไบโอติกที่ดีพิจารณาได้จาก สายพันธุ์และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ ปริมาณการอยู่รอดของเชื้อจุลินทรีย์ตลอดช่วงการเก็บผลิตภัณฑ์และเมื่อบริโภคผ่านสภาวะกรดและน้ำดีในทางเดินอาหาร ปราศจากส่วนผสมที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย […]

แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับผู้รักสุขภาพ พาราไดม์ เพิร์ลส์ ไอซี 

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด จัดงานเสวนา “นวัตกรรมโพรไบโอติก จุลินทรีย์สุขภาพเพื่อการชะลอวัย” แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับผู้รักสุขภาพ พาราไดม์ เพิร์ลส์ ไอซี นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้สิทธิบัตรจากอเมริกา โพรไบโอติก (จุลินทรีย์สุขภาพ) 6 สายพันธุ์ บรรจุในแคปซูลรูปทรงกลมขนาดเล็กเท่าเม็ดไข่มุก เคลือบ 3 ชั้นเพื่อปกป้องจุลินทรีย์ชีพ รับประทานง่าย หาซื้อได้แล้ววันนี้ตามร้านขายยาและซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไป

เผยแพร่เอกสารความรู้เกี่ยวกับการรักษาและป้องกันโรคความดัน

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด ร่วมออกบูธ เผยแพร่เอกสารความรู้เกี่ยวกับการรักษาและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและภาวะแทรกซ้อน ในวันความดันโลหิตสูง (World Heypertension Day) วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดโดยสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย ทั่้งนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 เป็นต้นมา สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงนานาชาติได้กำหนดให้วันที่ 17 พฤฤษภาคมของทุกปีเป็นวันความดันโลหิตสูงโลก เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคไต และโรคจอประสาทตา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save