ถวายยารักษาโรค วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ ประธานมูลนิธิเบอร์ลินสายฝน ร่วมกับ บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด ถวายยารักษาโรค แด่ พระภิกษุสงฆ์วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร จำนวน 400 ชุด ในวันที่ 16 มกราคม 2566