บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด อบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคตับแก่เภสัชกรร้านยา

รุงเทพ (23 กันยายน 2555) – บริษัท เบอร์ลิน ฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด จัดสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคตับ” ณ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนทัล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโรคตับและการรักษา ให้แก่เจ้าของและเภสัชกรร้านยา  ซึ่งจะนำไปสู่การให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาที่ถูกต้องแก่ลูกค้าที่เข้ามาขอรับคำปรึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ. เติมชัย ไชยนุวัติ ประธานบริษัท กล่าวเปิดงาน และ รศ.นพ. ทวีศักดิ์ แทนวันดี หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลศิริราช และอุปนายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้เข้าร่วมฟังกว่า 100 คน