มอบผลิตภัณฑ์ครีมนวดบรรเทาปวดบีจีสิค

คุณกุลธิดา สุจรัสเศรษฐ์เมธา ผู้จัดการแผนกการตลาด มอบผลิตภัณฑ์ครีมนวดบรรเทาปวดบีจีสิค จำนวน 100 หลอด แก่มูลนิธิบางกอกโพสต์ เพื่อมอบแก่โรงเรียนบางกอกโพสต์ศึกษา (บ้านสะพลี) โดยคุณกุสุมา บีเคน ผู้จัดการมูลนิธิบางกอกโพสต์เป็นผู้รับมอบ