ร่วมออกบูธงานประชุมประจำปีครั้งที่ 29

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด ร่วมออกบูธงานประชุมประจำปีครั้งที่ 29 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุม PEACH โรงแรม รอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา ระหว่างวันที่ 24 – 27 เมษายน พร้อมสนับสนุนการบรรยายวิชาการในหัวข้อ “FAQs in Cardiology”