สนามเด็กเล่นเบอร์ลินสร้างปัญญา โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม จ.ลพบุรี แห่งที่ 5

9 มิถุนายน 2566 มูลนิธิเบอร์ลินสายฝน ร่วมพิธีเปิดสนามเด็กเล่นเบอร์ลินสร้างปัญญา ณ โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี
 
โดยความตั้งใจของศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ ประธานมูลนิธิฯ ที่อยากพัฒนาการศึกษาไทยตั้งแต่ระดับอนุบาล ที่ช่วงวัยจะสามารถพัฒนาได้ดีเมื่อได้เล่นและมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำอวย โดยสนามเด็กเล่นแห่งนี้นับเป็นสนามที่ 5 ในโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของมูลนิธิเบอร์ลินสายฝน
 
มูลนิธิฯขอขอบคุณคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม รวมถึงหน่วยราชการท้องถิ่น วัดและชุมชน ที่ร่วมสร้างสนามตามแนวคิด บ.ว.ร. (บ้าน วัด โรงเรียน) ได้อย่างตรงวัตถุประสงค์และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้สนามเด็กเล่นนี้สร้างเสริมสติปัญญาแก่เยาวชน รวมถึงสร้างความสามัคคีแก่ชุมชนรอบโรงเรียน
 
หากโรงเรียนใดมีความสนใจและขาดงบประมาณ สามารถยื่นใบสมัครมายังมูลนิธิเพื่อโอกาสแห่งการเรียนรู้ของเยาวชนไทย มาร่วมพัฒนาการศึกษาของเยาวนชนไทยไปด้วยกัน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเบอร์ลินสายฝน 02-252-4650 ต่อ 50 / EMAIL berlinsaifon@gmail.com