กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล MED NU RUN ครั้งที่ 1

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด ได้มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเพื่อสมทบทุน กิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล MED NU RUN ครั้งที่ 1 ก้าวเพื่อต่อลมหายใจ” RUN TO KEEP BREATHING โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จตุวิทย์ หอวรรณภากร รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนางสาวขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ในโอกาสนี้ทางมูลนิธิขอขอบคุณ บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด ที่ได้บริจาคเงินเพื่อการกุศลในครั้งนี้ ซึ่งทางมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจะนำเงินดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์กับโรงพยาบาลต่อไป