ทุนการศึกษาสายฝนเพื่อเยาวชนไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ ประธานมูลนิธิเบอร์ลินสายฝนเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสายฝนเพื่อเยาวชนไทย ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 โดยในปีนี้มีนักเรียนได้รับทุนทั้งสิ้น กว่า 150 ทุน ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

โครงการทุนการศึกษาสายฝนเพื่อเยาวชนไทยดำเนินการโดยมูลนิธิเบอร์ลินสายฝน ที่เปิดดำเนินงานด้านสาธารณกุศลมาตั้งแต่ปี 2545 และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในภาระกิจสำคัญคือการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีความรู้ด้านต่างๆ ติดตัว เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม โดยเป็นทุนให้เปล่าไม่ต้องใช้คืนทุนให้แก่มูลนิธิฯ แต่อย่างใด  

สำหรับเยาวชนไทยหรือโรงเรียนใดสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเบอร์ลินสายฝน 02-252-4650 ต่อ 50 / EMAIL : berlinsaifon@gmail.com