พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลนาคู

  พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยใน “คุณแม่สงวน ไชยนุวัติ”  ขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารโรงพยาบาลนาคู นำโดยนายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาคู โดยได้รับเกียตริจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพย์เติมชัย ไชยนุวัติ เป็นประธานในพิธีเปิด และกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระเทพญาณวิศิษฏ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และพระครูกมลธรรมรังษี เจ้าอาวาสวัดปทุมรังษี โดยมีการแสดงจากประชาชนอำเภอนาคู มีนางรำ จำนวน 2,000 คน

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562