ร่วมกิจกรรม “Buddy แชร์ความสุข”

บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ ร่วมกับพันธมิตร CSR หลากหลายบริษัท เช่น บ.ล็อกซเล่ย์ , บ.บางกอกโพสต์ , บ.ไหมทอง ฯ ร่วมกิจกรรม “Buddy แชร์ความสุข” โดยพาน้องๆจากรร.ประชาบดี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ที่สวนสยาม ทะเลกรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561