เบอร์ลินร่วมใจ สู้ภัยโควิดชุมชน

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัดและมูลนิธิเบอร์ลินสายฝน ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนในเขตลาดกระบังอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การแพร่ระบาดในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน โดยส่งมอบถุงยังชีพ, ข้าวกล่อง ,ผักสด เนื้อสัตว์ เพื่อเป็นวัตถุดิบในครัวกลางชุมชนและเงินยังชีพ     แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ผู้กักตัว ผู้ตกงาน และด้อยโอกาส นอกจากนี้ยังสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแก่ผู้ป่วยสีเขียวให้แก่โรงพยาบาล สาธารณสุขและเขตลาดกระบังนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป

โครงการ “เบอร์ลิน ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19” ยังคงมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพวกเราทุกคนจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน