เบอร์ลิน ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19

 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จำกัดและมูลนิธิเบอร์ลินสายฝนเดินหน้าโครงการ “เบอร์ลิน ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19”          มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือในภาวะเร่งด่วน จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่แพร่กระจายในหลายพื้นที่ของประเทศ

     นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน  โครงการ “เบอร์ลิน ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19” ได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่  เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจน, เครื่อง EKG Monitor, ชุด PAPR, ชุด PPE ,หน้ากาก N95 และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการป้องกันโควิด-19 อื่นๆ แก่  211โรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ที่ขาดแคลน, ส่งอาหารเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรด่านหน้า

บริษัทเบอร์ลินฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน