News & Activities

ทุนการศึกษาสายฝนเพื่อเยาวชนไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ ประธานมูลนิธิเบอร์ลินสายฝนเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสายฝนเพื่อเยาวชนไทย ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 โดยในปีนี้มีนักเรียนได้รับทุนทั้งสิ้น กว่า 150 ทุน ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โครงการทุนการศึกษาสายฝนเพื่อเยาวชนไทยดำเนินการโดยมูลนิธิเบอร์ลินสายฝน ที่เปิดดำเนินงานด้านสาธารณกุศลมาตั้งแต่ปี 2545 และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในภาระกิจสำคัญคือการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีความรู้ด้านต่างๆ ติดตัว เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม โดยเป็นทุนให้เปล่าไม่ต้องใช้คืนทุนให้แก่มูลนิธิฯ แต่อย่างใด   สำหรับเยาวชนไทยหรือโรงเรียนใดสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิเบอร์ลินสายฝน 02-252-4650 ต่อ 50 / EMAIL : [email protected]

สนามเด็กเล่นเบอร์ลินสร้างปัญญา แก่โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ ประธานมูลนิธิเบอร์ลินสายฝนและทีมงานมูลนิธิ ร่วมกับจิตอาสาบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด ส่งมอบ #สนามเด็กเล่นเบอร์ลินสร้างปัญญา แก่โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นับเป็นสนามที่ 4 ในโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของมูลนิธิเบอร์ลินสายฝน ในครั้งนี้มูลนิธิฯได้รับความอนุเคราะห์แบบสนามจาก อจ.ดิสสกร กุญธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ร่างแบบสนามให้อย่างสวยงาม มูลนิธิเบอร์ลินสายฝนหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้สนามเด็กเล่นนี้สร้างเสริมสติปัญญาแก่เยาวชน รวมถึงสร้างความสามัคคีแก่ชุมชนรอบโรงเรียน หากโรงเรียนใดมีความสนใจและขาดงบประมาณ สามารถยื่นใบสมัครมายังมูลนิธิเบอร์ลินสายฝน เพื่อโอกาสแห่งการเรียนรู้ของเยาวชนไทย

ถวายยารักษาโรค วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เติมชัย ไชยนุวัติ ประธานมูลนิธิเบอร์ลินสายฝน ร่วมกับ บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด ถวายยารักษาโรค แด่ พระภิกษุสงฆ์วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร จำนวน 400 ชุด ในวันที่ 16 มกราคม 2566

Berlin Sustainability

การให้คือความสุขที่ยั่งยืน เบอร์ลินยึดมั่นการแบ่งปันเพื่อสร้างโอกาสที่ยั่งยืนกลับคืนแก่สังคม ผ่านกระบวนการทำงานและพนักงานทุกคนในบริษัทต่างมีส่วนร่วม ดำเนินงานผ่านผู้คน 3 วัย ด้วยโครงการ 3 ด้าน 1. สนับสนุนการศึกษาที่เท่าเทียมแก่เยาวชน ดำเนินการผ่านมูลนิธิเบอร์ลินสายฝน 2. เคียงข้างพนักงานและครอบครัว ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของวัยแรงงาน 3. สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงวัยรวมถึงผู้ป่วย เพราะการให้ที่ยั่งยืน คือการให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อผลิดอกออกผลเป็นความสุขที่ยั่งยืนของสังคม

เบอร์ลินร่วมใจ สู้ภัยโควิดชุมชน

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัดและมูลนิธิเบอร์ลินสายฝน ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนในเขตลาดกระบังอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การแพร่ระบาดในประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน โดยส่งมอบถุงยังชีพ, ข้าวกล่อง ,ผักสด เนื้อสัตว์ เพื่อเป็นวัตถุดิบในครัวกลางชุมชนและเงินยังชีพ     แก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ผู้กักตัว ผู้ตกงาน และด้อยโอกาส นอกจากนี้ยังสนับสนุนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแก่ผู้ป่วยสีเขียวให้แก่โรงพยาบาล สาธารณสุขและเขตลาดกระบังนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป โครงการ “เบอร์ลิน ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19” ยังคงมุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพวกเราทุกคนจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

เบอร์ลิน ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19

 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จำกัดและมูลนิธิเบอร์ลินสายฝนเดินหน้าโครงการ “เบอร์ลิน ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19”          มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือในภาวะเร่งด่วน จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่แพร่กระจายในหลายพื้นที่ของประเทศ      นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน  โครงการ “เบอร์ลิน ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19” ได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่  เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจน, เครื่อง EKG Monitor, ชุด PAPR, ชุด PPE ,หน้ากาก N95 และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการป้องกันโควิด-19 อื่นๆ แก่  211โรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ที่ขาดแคลน, ส่งอาหารเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรด่านหน้า บริษัทเบอร์ลินฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

“สนามเด็กเล่นเบอร์ลินสร้างปัญญา“ แห่งที่ 3

เปิดสนามโครงการ “สนามเด็กเล่นเบอร์ลินสร้างปัญญา” แห่งที่ 3 ณ โรงเรียนวัดลาดกระบัง กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาการด้านการศึกษาของเยาวชนไทย สนับสนุนโดยมูลนิธิเบอร์ลินสายฝน (บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้จำกัด) และโดยความร่วมมือกับมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา   สนามเด็กเล่นเบอร์ลินสร้างปัญญาแห่งที่ 3 ได้ดำเนินสร้างโดยจิตอาสาเบอร์ลิน ครู และนักเรียน รร.วัดลาดกระบัง เมื่อปลายปี 2563 ซึ่งในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ได้ทำการส่งมอบและเปิดสนามอย่างเป็นทางการโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.เติมชัย ไชยนุวัติ เป็นประธานในการเปิดและส่งมอบ พร้อมกับอจ.ดิสสกร กุญธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ผู้ออกแบบ  มูลนิธิเบอร์ลินสายฝนยังคงมุ่งมั่นขยายโครงการต่อไปอีกให้ครบทุกจังหวัดของไทย เพื่อประโยชน์แก่เยาวชนและสังคมสืบไป

CME COURSE ครั้งที่ 38

   สาธารณสุขจังหวัดเลยและโรงพยาบาลเลย จัดโครงการอบรมระยะสั้นเพื่อการศึกษาต่อเนื่อง CME COURSE ครั้งที่ 38 แก่แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางที่สนใจ เมื่อวันที่ 18 – 19 มกราคม 2563 โดยบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด          ร่วมให้การสนับสนุน   ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ใหม่เกี่ยวกับหลักการวินิจฉัย แนวทางการรักษา        รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาต่อเนื่องและเกิดแรงจูงใจเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง

การประชุมวิชาการ BERLIN DAYครั้งที่ 10

      บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด จัดการประชุมวิชาการ  BERLIN DAYครั้งที่ 10  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562   ณ โรงแรม Laos Plaza เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยในงานมีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ        ความดันโลหิตสูงและโรคระบบทางเดินอาหารเข้าร่วมให้ความรู้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save